12 . 13:5 ; Filipp. 2:4 Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. 2 Ihr wisst: Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. 13 For we were all baptized by one Spirit into one body—whether Jews or Greeks, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk 1 Korintiërs 12. 2 Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele … 12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. We see it in the final section, 12:27-31: Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. 3:2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijze; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet; 1 In 1 Cor 12:12-31, Paul will inform us that everybody is somebody because we’re in this together .2 1. 1 Cor 12:12-31 (Nov 25) 1 Cor 12:12-31 Link. 3 Darum erkläre ich euch: … 3:22-23 1:12 Hand. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 5:12. vers 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was; 1 Kor. Deze avond vond een bespreking plaats van het onderstaande gedeelte uit 1Korinthe 12. 1Kor 12:28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. p3 ADDENDUM 1 (Quoting Pastor Josh’s sermon, 5/15/16) I don’t want you to miss the third challenge in this passage. 13 Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby … Browse Sermons on 1 Corinthians 12:12-31. 12:1-11). 1.Korinther 12 Einheitsübersetzung 2016 Der eine Geist und die vielen Gaben 1 Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. 31 Zie vers 4. vers 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; e 1 Kor. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, … 2 Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. 3 Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 12:12-31. 1C iC 1Cor i cor icor) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search … 2:2 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 13 For in one Spirit we were all baptized into one body— Jews or Greeks, slaves [] or free—and … Zie 1 Kor. 1 Corinthians 12:12-31 English Standard Version (ESV) One Body with Many Members. 14 Want het lichaam bestaat toch ook … 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. ... Gen. 32:31 2 Kor. 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 2 Kor. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Parents, you are responsible to apply God’s Word to your children’s lives. 12. 1 Corinthians 12:12-31. 1 Corinthians 12:31 German Bible Alphabetical: a And But desire eagerly earnestly excellent gifts greater I more most now show still the way will you NT Letters: 1 Corinthians 12:31 But earnestly desire the best gifts (1 Cor. 1C iC 1Cor i cor icor) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools 1 Corinthians 12:12 German Bible Alphabetical: a all also and are as body Christ even For form has is it its made many members of one parts So The they though unit up with yet NT Letters: 1 Corinthians 12:12 For as the body is one (1 Cor. 1 Kor. So it is with Christ. 10:13. u 12:13 Sebab dalam satu Roh v kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, w telah dibaptis 2 x menjadi satu … Dimana di dalam tubuh itu kita menemui keberagaman, ada yang menjadi tangan, kaki, mata, telinga, dll. 12:28 CEB) Nowhere in this list does it say that some of these ministries are off-limits for certain people. 12 1:12-13 1 Kor. Posts about 1 Cor 12: 12-31 written by Rod of Iron. 12 For just as i the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, j so it is with Christ. (cf. (Go to the next sermon: Being Loving) KIDS CORNER. Zo liet u zich meevoeren. 12 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. 2 You know that n when you were pagans o you were led astray to p mute idols, however you were led. Browse Sermons on 1 Corinthians 12:12-31. « 1 Korinthiërs 11. Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. 24 1 Kor. 7:7 Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave … 23 1 Kor. 12:12 Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, t demikian pula Kristus 1 . But covet earnestly the best gifts Which may be rendered either indicatively as an assertion, "ye do covet earnestly the best gifts": of prophesying and teaching, of doing miracles, healing diseases, speaking with, and interpreting, different tongues and languages; but I can, and do show you something that is … 7:7. 1Korinthe 12:12-31 13-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie van studieavond gehouden op 13 maart 2014 in Bodegraven. 3 Therefore I want you to understand that q no one speaking in the Spirit of God ever says “Jesus is r accursed!” and s no one can … (1 Cor. 14 For the body does not consist of one member but of many. 1Kor, 12, 12-31 Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa: liczne członki, jedno ciało. 1 Corinthians 12:31 is Paul’s transition to 1 Corinthians 13 in showing that love is a superior mark of being truly spiritual. Afmelden van de KOR. 1 Corinthians 12:31. 22. These first two verses give the theological basis for the body imagery that is developed in the rest of this passage.